vorigevolgende
Delphine Vandevoorde --- +32(0)486/41.42.90 ---vandevoordedelphine@yahoo.co.uk
Nis na restauratie van de beeldengroep en reconstructie van de ontbrekende delen.
nis af
mariabeeld na retouche
nis detail

Totaalprojecten

In opdracht van VZW Brugge Mariastad, die tot doel heeft het behoud en van de Mariabeelden in het straatbeeld van Brugge, werd gevraagd om de nis met Mariabeeld van OLV van la Salette in ere te herstellen. Dit hield enerzijds de restauratie van het gipsen gepolychromeerde beeld in en anderzijds het herstellen van het geheel in zijn oorspronkelijke toestand. Dit bevatte de reconstructie van de muurschildering rond de nis, alsook van het smeedijzeren kruisje dat zich boven de nis bevond. verder diende ook het raampje in de nis hersteld te worden, dit ter bescherming van het beeld.
V.l.n.r. Toestand nis na recente renovatie geve, afbeelding oorspronkelijk uitzicht nis en muurschildering, beeldengroep voor restauratie.
mariabeeld voor
nis na renovatie gevel
originele muurschilderingen

 

REPHINESTONEWORKS