vorigevolgende
Onderzoek naar oorspronkelijke polychromie plafond en mogelijkheid tot vrijlegging.
vrijleggen polychromie
mariabeeld na retouche
lacune na plastisch herstel

Delphine Vandevoorde --- +32(0)486/41.42.90 ---vandevoordedelphine@yahoo.co.uk

decohesie verflagen
Lacune gepolychromeerde lijst
Lacunes in gepolychromeerde lijst
gepolychromeerde lijst na restauratie
gepolychromeerde lijst voor restauratie

Deze lijst van een spiegel was zwaar beschadigd: delen ontbraken en kwamen los van de houten structuur.
Bij de restauratie werd de lijst gereinigd, oude restauraties verwijderd, ontbrekende delen bijgemaakt en geretoucheerd.

Restauratie beeld 'OLV van la Salette', gepolychromeerd gips. Verontreiniging en verregaande decohesie van de verflagen. Foto's voor restauratie, schade beeld verflagen, na reiniging, fixeren en retoucheren.
Uitvoering in opdracht van VZW Brugge Mariastad.

mariabeeld voor behandeling

Restauratie van polychromie en lijsten

REPHINESTONEWORKS