vorigevolgende

Restauratie van een laat 19e-eeuwse tuinvaas in portlandcement: behandelen van biologische verontreinigingen en zoutschades, reiniging, moulage, consolidatie, plastisch herstel met mortel, oplossen structurele problemen,… Masterproef in de opleiding conservatie/restauratie steen aan de Artesis Hogeschool o.l.v. docenten Carolien Van der Star en Geneviève Hardy.

Delphine Vandevoorde --- +32(0)486/41.42.90 ---vandevoordedelphine@yahoo.co.uk
tuinvaas voor restauratie
beschadigde dekplaat
dekplaat na plastisch herstel
schadebeeld
Biologische verontreinigingen
Decohesie van de dekplaat door ettingietschade, carbonatie en vries-dooi cylci. Ontbreken van drievierde van de dekplaat
Afgebroken delen
Openstaande barsten en breuken
Reconstructie van de ontbrekende delen van de dekplaat
Tuinvaas voor en na restauratie
tuinvaas na restauratie

(Kalk)mortel, cement, beton:
beelden, gevels, plafonds...

REPHINESTONEWORKS